Allmänna villkor vid städabonnemang

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och LinnStäd i Stockholm AB .

Följande avtal gäller mellan LinnStäd i Stockholm AB 556826-5580 (nedan kallat LinnStäd ) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal och uppger sitt namn och personnummer. Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller LinnStäd AB och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det avtal LinnStäd presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar. Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov. Jag kommer också uppdatera mig själv om nyheter inom bolaget på deras hemsida.

Summering av allmänna villkor/avtalstext

- Kontrakt tecknas vid provstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
- Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 4 dagar efter provstädningen avbeställa fortsatt städning - i annat fall kommer kontrakt att skickas till kunden.
- Uppsägningstiden är 10 dagar och uppsägning ska ske skriftligen via mail.
- Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det /de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.
- Vid sjukdom hos LinnStäds personal bestämmer kunden om en vikarie kan accepteras. LinnStäd kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall.
- LinnStäds städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka. Ordinarie städtid är från 2  timmar.
- LinnStäd arbetar efter en städmall som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på hemsidan.
- Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mejl 36 timmar före ordinarie städtid, i annat fall debiteras hela kostnaden. Akuta avbokningar görs via sms till angivet mobilnummer.
- För att kunna utföra sina åtaganden måste LinnStäd få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.
- LinnStäd tar betalt enligt en timtaxa, och fakturering sker månadsvis månaden efter att städning utförts. Fakturan skickas via e-mail om inget annat avtalats.
- Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har LinnStäd tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
- Reklamation ska göras direkt till LinnStäd.
- Detta avtal är juridiskt bindande, kontraktsskrivning sker elektroniskt.

Läs hela avtalet

LinnStäd AB

Postadress: Box 185, 135 25 Tyresö
Tel: 081-220 22 99, 0766-32 32 62
E-post: info@linnstad.se

Vi tänker annorlunda - Vi som företag måste tänka annorlunda. Vi måste alltid sträva efter att utveckla vår verksamhet och vår relation till dig som kund. Målet är att genom våra tjänster leverera en kundupplevelse som slår dina förväntningar, att alltid ligga i framkant och att aldrig slå oss till ro och vara nöjda.