Om oss

Linn Städ I Stockholm  AB bildades av början  2009. LINNSTÄD I STOCKHOLM AB är auktoriserat av Almega Serviceentreprenörerna under perioden 1 september till 30 november 2014.

Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare. Både för Linn Städ och för våra uppdragsgivare. Ett nytt (FS) facilitets Service tänkande inom städindustrin, helt enkelt. Så föddes Linn Städ med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det mindre företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

Linn Städ är ett renodlat serviceföretag med inriktning på (FS) Facilitets Service. Dagligstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, sjukhus, villor. Abonnemangs hemstädning av bostäder mm. Vi utför all slags städservice åt företag, myndigheter och privatpersoner mm. Vi beräknar en omsättning på 5-10 MSEK under 2015/2016 och har ca 16 anställda idag. Vi har kontor i Tyresö  och med cirka 20 års yrkeserfarenhet.

Linn Städ är en helhetsleverantör av service tjänster genom att anlita oss kan du lägga all kraft på Er kärnverksamhet. Vår affärsidé är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver. Allt från flyttstädning av lägenheter till daglig fastighets städning av BRF och stora centrumanläggningar, hemstädning som löneförmån, specialstädning, byggstädning, byggfönsterputs, golvvård, mm. Att erbjuda våra kunder rätt service tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem flera gånger per år.

Vi ska vara en av de bästa renodlade service leverantörerna din servicepartners inom (FS) facilitets Service med städservice som vår specialitet.  . Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner och företag. Myndigheter och Bostadsrättsföreningar. Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.

Värdegrund

Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Vårt syfte i Linn Städ med att utforma en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor.

Bemötande är värdegrund i praktiken.

Det är viktigt att vi Linn Städ bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar till praktiskt handling i den dagliga kontakten med alla människor.

LinnStäd AB

Postadress:
Byängsgränd 14, vån 3
120 40 Årsta
Tel: 081-220 22 99, 070-062 81 61
E-post: info@linnstad.se

Vi tänker annorlunda - Vi som företag måste tänka annorlunda. Vi måste alltid sträva efter att utveckla vår verksamhet och vår relation till dig som kund. Målet är att genom våra tjänster leverera en kundupplevelse som slår dina förväntningar, att alltid ligga i framkant och att aldrig slå oss till ro och vara nöjda.